รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

รายงาน ITA School 2020 สพป.เลย เขต 1.pdf

ประกาศผลการประเมิน ITA Online โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หนังสือราชการ ศธ 04136ว3217.pdf
ประกาศผลการประเมิน ITA Online โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>>>เว็บไซต์การประเมิน ITA Online 2020

>>>รับชมการประชุมย้อนหลัง ทางลิ้ง https://youtu.be/ZE4PjeMQxNM


เอกสารประชุม Admin ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Website โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.เลย 1
gg.gg/tambonloei1

อีเมลโรงเรียนในการอบรม ทางเว็บไซต์

อีเมลและเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.เลย 1 - Website School.pdf

Group Line ::
Admin โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ภาพอบรม ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2563

เอกสารการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการจัดทำ Web Site โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563


รายละเอียดการประเมิน ITA 2020

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020.pdf

กรอบการประเมิน ITA

20200617บรรยายการดำเนินงาน Upright School ITA Online สนับสนุนดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1).pdf
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ Infographic :: gg.gg/italoei2020

คำสั่งที่ 193-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Web Site

โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA Online

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คำสั่ง ที่ 193-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Web Site โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA Online โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.pdf